leggit post beställning brud webbplatser

Nagon beaktansvard faktum att erinra forsavitt dessa tva typer fran lov befinner sig att lidelsefull
  • Paritet Hatfield samt Rapson noterar att vi tenderar att bli passionerat foralskad i folk som befinner sig nagotsanar snygga, personliga, tillgiven samt liknar oss sjalva. Kompatibilitet befinner si samt nagon viktig omstandighet som stode passionerad lov att svalla till barmhartig lov. Ehuru motsattningar emellanat kan fresta till sig, ar det oftast mer ganska att manniskor blir foralskad om de delar foremal gemensamt.

love oftast befinner sig kortare, medan barmharti love kan existera mer benagna att greja tidens test.

Forskare inneha tittat pa hur relationer utvecklas emella nya tva, nygif.webpta och de saso befinner sig gif.webpta nedanfor nago langre tidrymd samt fann att medan eldi karlek ar mer frenetisk ino begynnelse bruten relationer, tenderar den att bidraga boja for medkannande love saso befinner si fokuserad kungen intimitet samt hangivenhe.

Vetenskapsma inneha lange foreslagit att passionerad karlek tenderar att finnas till saken dar mest troliga typen bruten karlek att blekna. Medryckande befinner sig att modernare forskning itu Hatfield sam hennes kollegor har foreslagit att tiden kan hava ett likadan menlig aterverkning villig bade eldig sam foljeslagande karlek.

Nagon undersokning saso jamforde het samt foljeslagande karlek emella nygif.webpta och langvariga aktenskap fann ocksa att bade nygif.webpta karlar och kvinn tenderade att uppleva likadan nivaer utav passion. Skad forskarna fann samt att nygif.webpta kvinn vart mer benagna att idka samlag sin partner med empati gallande nagon hogre niva an deras partner uttryckte i gengald.

Passionate Love Scale

Hatfield sam Sprecher utvecklade Passionate karle Scale sasom har anvants slut hela varlden tillsammans persone ino all aldrar.